Категории продукти

BIRD PRO GARD®

Код: R016
BIRD PRO GARD®
Описание

Професионален висококачествен уред за защита от птици, произведен в САЩ от световния лидер при техниката за защита от птици Bird Gard, LLC. С него може да се реализира прецизна защита от вредители на обекти до 10 декара при разнообразни условия. Уредът притежава изключителни възможности за настройка и програмиране на действието. Налице са три източника за електрозахранване - от мрежата, от външен акумулатор и от соларен панел /предложен опционално, като оригинален аксесоар/. В <Подробно описание> може да  се запознаете с всички качества на този професионален уред.

Цена: 1,920.00лв.
Брой:
Изпрати на приятел Оцени продукта Добави в списъка с желания

Принципът на действие на BIRD GARD PRO® е следния: Уредът излъчва записи на агресивни, хищни птици, които в природата са заплаха за птиците, от които Вие искате да се предпазите. Така защитата на Вашите обекти се реализира по един хуманен и безвреден за животни и хора начин. BIRD GARD PRO® е предназначен за приложение на открито. Защитава селскостопански обекти, лозя, градини, дворове, рибарници, летища, складове за храни, складове за фуражи, складове за селскостопанска продукция ...

 

Всички записи, които излъчва BIRD GARD PRO® са с високо качество и автентичност. Те звучат така, както могат да бъдат чути и в природата.

 

Всеки уред BIRD GARD PRO® съхранява и излъчва цифрови записи от 8 броя хищни птици, като всеки един от тях може да бъде разрешен или забранен от ползвателя в зависимост от неговата преценка, какво въздействие би било най-полезно за конкретната ситуация.

 

BIRD GARD PRO® се произвежда в три версии, всяка от които с точно определен набор от 8-те броя записи. Комбинацията при всяка от трите версии е фиксирана от производителя без възможност за промяна. Всеки уред притежава стикер върху корпуса си, с точно описание на записите, които излъчва.

 

Версия „STANDARD“ е с универсално приложение при защита от нежелано присъствие на птици и включва записи от следните хищни птици, които отблъскват Вашите вредители:

1. Herring gull – агресивен много близък родственик на Гларуса (Жълтокрака чайка), широкоразпространен в крайбрежните   градове и гнездящпо покривитена къщите и жилищнитеблокове;

2. Black-headed gull – Речна чайка, разпространена обикновена край големите реки, нанасяща сериозни щети в рибарниците;

3. Common gull – Чайка буревестница, живееща само през зимата в Добруджа;
4. Starling – Скорец, многочислен през есента, живее наята до 10 хиляди - 20 хиляди екземпляра, обикновено се концентрират около лозята и нанасят сериозни поражения на продукцията, особено по Черноморското крайбрежие;
5. European starling – също Скорец, многочислен през есента, живее на ята до 10 хиляди - 20 хиляди екземпляра, концентрирани около лозята и нанасящи сериозни поражения на продукцията;
6. Black-billed magpie – Сврака, среща се в населени места, изключително „интелегетна“ птица, търси малки и яйца на диви птици, домашни животни и т.н. Може да открие всичко, което е скрито някъде и става за ядене. Сериозен проблем за селскостопанските производители;
7. Northern goshawk – Голям ястреб, хищник който атакува предимно птици, полетът му плаши всички с размери на гълъб до врана, обаждането му като запис има високоефективно отблъскващо действие за Вашите вредители;
8. Rook - Посевна врана, прави големи концентрации през зимните месеци в градовете (например Стара Загора, Карнобат, Добрич и др.) за нощуване в парковете. Цапат улиците и минувачити. Гнездят по улиците на чинари. Край летищата представляват сериозна опасност, особено когато след дъжд се настанят да търсят храна – излезли червеи и охлюви, както и полевки.

 

Версия „SPECIAL #1“ е специално разработена за отблъскване на „градски“ птици (гълъби, чайки, гарвани, свраки, скорци, врабчета) и включва записи от следните хищни птици, които са опастност за тези вредители:

1. Electronic scarecrow #1 – Изкуствено разработен цифров сигнал (електронно плашило) с доказано отблъскващо действие върху вредителите;
2. – Electronic scarecrow #2 – Изкуствено разработен цифров сигнал (електронно плашило) с доказано отблъскващо действие върху вредителите;
3. Screech– Изкуствено разработен цифров сигнал (крясък, писък, остър стържещ шум) с доказано отблъскващо действие върху вредителите;
4. Peregrine falcon – Сокол скитник, използва се за пропъждане на всякакви птици;
5. – Ring-billed gull - Пръстенчатоклюна чайка, нанасяща поражения в крайводни райони;
6. Sharp-shinned hawk - вид Ястреб, хищник;
7. Eurasian buzzard – Обикновен мишелов;
8. Sparrowhawk – Малък ястреб (врабчар), полетът и звуците му пропъждат всякакви пойни птици с размера на чучулиги, врабчета и синигери.

 

Версия „SPECIAL #2“ е специално разработена за отблъскване на разпространените в България гарвани/врани/гарги и включва записи от следните хищни птици, които са опастност за тези вредители:

1. – Crow distress - Изкуствено разработен цифров сигнал (електронно плашило) с доказано стресиращо действие върху врановите птици;
2. Crow danger- Изкуствено разработен цифров сигнал (електронно плашило), действащ като сигнал за опастност за врановите птици;
3. Raven – Гарван мършар, най-едрата вранова птица, много „интелигентна“, у нас се среща най-често по каньони на реки, скални венци, неговото обаждане пропъжда другите вранови птици;
4. Rook - Посевна врана , прави големи концентрации през зимните месеци в градовете (например Стара Загора, Карнобат, Добрич и др.) за нощуване в парковете. Цапат улиците и минувачити. Гнездят по улиците на чинари. Край летищата представляват сериозна опасност, особено когато след дъжд се настанят да търсят храна – излезли червеи и охлюви, както и полевки;
5. Euro starling - Скорец, многочислен през есента, живее на ята до 10 хиляди - 20 хиляди екземпляра, концентрирани около лозята и нанасящи сериозни поражения на продукцията;
6. Eurasian blackbird – Кос, пойна птица;
7. Eurasian buzzard - Обикновен мишелов;
8. Common kestrel – Керкенез, вид дребен сокол, който се храни с мишки и дребни пойни птици;

 

Разрешаването/забраната за излъчване на всеки от 8-те записа в комбинацията на уреда се извършва от потребителя чрез 8 ключа, разположени на лицевия панел.

 

Уредът притежава регулатор за силата на звуковата емисия, с който се избира подходящото за целта и ситуацията звуково налягане върху вредителите.

 

BIRD GARD PRO® може да бъде настроен да работи само през деня, само през ноща или денонощно.

 

Посредством настройка от потребителя записите може да бъдат излъчвани в последователността, заложена във версията на уреда (виж по-горе), а може да бъдат излъчвани и в случайна последователност, с което се постига непривикване на вредителите с емисията и се повишава ефективността на приложението.

 

Периодът на излъчване на емисиите е обект на настройка от потребителя - между 17 секунди и 30 минути. Времевият интервал (паузата) между отделните записи също може да бъде регулирана от ползвателя, в зависимост от конкретната ситуация и желания ефект.

 

BIRD GARD PRO® се захранва от електрическата мрежа с адаптер 220VAC/12VDC, включен в комплекта. В комплекта е включен и кабел с щипки, специализиран за захранване от автомобилен акумулатор 12V (виж фотодокументацията).

 

BIRD GARD PRO® може да бъде захранен със специално разработен за целта соларен панел (виж фотодокументацията), който е опционален продукт (извън цената на комплекта, който Ви предлагаме). Когато не разполагате с електрическа мрежа наблизо или акумулатор, то соларният пакет е Вашето решение!

 

Комплектът на уреда, който Ви предлагаме, включва 1 брой допълнителен звуков излъчвател (виж фотодокументацията), който прибавен към вградения в уреда основен излъчвател, мултиплицира ефекта от приложението и увеличава зоната на ефективност два пъти (до 10-12 декара, в зависимост от вида на терена и картата на ветровете в района).

 

BIRD GARD PRO® притежава включени в комплекта висококачествени елементи за монтаж върху стена или вертикален прът, с което се осигурява надеждното му стациониране.

 

За пълното Ви запознаване с BIRD GARD PRO® в <Изтегляния> сме публикували оригиналната Инструкция за експлоатация и Декларацията за съответствие на модела към Европейските технически стандарти.

Файл Информация
Bird Gard Pro Instructions [PDF, 503.95 KB]
declaration of conformity -WK0033 Bird Gard [PDF, 118.13 KB]

 

ЕЛКОМЕД ЕООД

Телефон за контакти и поръчки: +359-888-513916 (всеки ден от 9:00 до 21:00 часа).

Email: info@dazer.biz

Моля, заповядайте!