Категории продукти

Политика за личните данни

 

GDPR Политика за защита на личните данни

 

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation – GDPR). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, управляващ интернет страницата (електронен магазин) dazer.biz, „Елкомед“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Молим Ви, да ни дадете Вашето съгласие относно предоставените от Вас лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за целите и съгласно условията, подробно описани в настоящата страница. За целта следва да извършите следното:

1. Да направите отметка в кутия "Съгласен съм с условията на сайта" - в случай, че Вие направите своята поръчка чрез модула за поръчка в сайта alcoholtester.bg, без което Вашата поръчка НЯМА да бъде финализирана, респ. изпълнена. По този начин Вие ще подадете автоматично по електронен път към нас своята ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ;

2. Да копирате/разпечатите, попълните и изпратите ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ на нашите контакти - в случай, че Вие направите своята поръчка по телефона. Декларацията за съгласие на субекта на данните е неразделна част от Вашата поръчка, без която последната НЯМА да бъде изпълнена;

Благодарим Ви, че заедно с нас спазвате изискванията на Регламент 2016/679 от 27.04.2016 г. на Европейския парламент (GDPR). За нас е чест и удоволствие, че сте наши клиенти!

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Елкомед“ ЕООД
 2. ЕИК: 204485784
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница бл. 34 вх. В ап. 60
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница бл. 34 вх. В ап. 60
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1756, ж.к. Дървеница бл. 34 вх. В ап. 60
 6. E-mail: info@dazer.biz 
 7. Телефон: 0888513916

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

„Елкомед“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Елкомед“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет магазин dazer.biz на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Елкомед“ ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на „Елкомед“ ЕООД.

С регистрирането като потребител или потвърждаването на поръчка, ние приемаме, че Вие сте се запознали и приели  условията за ползване на интернет магазина dazer.biz и политиката му за защита на личните данни, с което сме получили Вашето съгласие като наш клиент за обработване на личните Ви данни при условията изложени в настоящия документ. Данните на потребителите, регистрирани преди 25.05.2018 г. ще бъдат окончателно изтрити, ако не е получено изрично съгласие от тях по реда на настоящата политика.

(2) „Елкомед“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.  

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „Елкомед“ ЕООД събира и обработва единствено личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги за следните цели:

 • управляване на Вашите поръчки;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

 (2) „Елкомед“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Елкомед“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Елкомед“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „Елкомед“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта;
 • Управляване изпълнението на поръчка за доставка на стока или извършване на услуга.

 (2) „Елкомед“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адреси, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Извършване на доставка на поръчана стока или извършване на услуга; 3) Осъществяване на връзка с потребителя за получаване и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия на нашия интернет магазин и регистрация в уебсайта или извършване на поръчка за доставка на стока или извършване на услуга, между „Елкомед“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.  
 • Други данни, които „Елкомед“ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Елкомед“ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по извършени доставки на поръчани стоки или извършени услуги.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „Елкомед“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) „Елкомед“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Елкомед“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Елкомед“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, необходими за изпълнение на поръчка за срок не по-дълъг от получаване на потвърждение за извършена доставка и заплащане на получената стока или извършената услуга. След изтичането на този срок, „Елкомед“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 (2) „Елкомед“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок (например при издадена фактура, съгласно нормативната уредба).  

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) С цел изпълнение на задължения, поети пред Вас или на законови основания, „Елкомед“ ЕООД ще разкрива предоставени от Вас данни пред трети страни – транспортни и куриерски фирми, с които е в договорни отношения, финансови институции, застрахователи или пред компетентните органи – обществени, правителствени, съдебната власт и др., където това разкриване е необходимо и уместно;

(2) „Елкомед“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.  

(3) „Елкомед“ ЕООД не извършва трансфер на Ваши лични данни към трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Елкомед“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване и изпращане на декларация Приложение № 1 (Формуляр за оттегляне на съгласие за целите на обработка)  - моля, копирайте, попълнете и изпратете на info@dazer.biz или чрез искане в свободен текст на посочените контакти на Администратора.  

(2) „Елкомед“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Елкомед“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Елкомед“ ЕООД Ви предоставя при поискване чрез попълване и изпращане на искане Приложение № 2 (Формуляр –– искане за предоставяне на достъп до лични данни) - моля, копирайте, попълнете и изпратете на info@dazer.biz или в свободен текст на посочените контакти на Администратора, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Елкомед“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане Приложение № 3 (Формуляр –– искане за коригиране на лични данни) - моля, копирайте, попълнете и изпратете на info@dazer.biz или в свободен текст на посочените контакти на Администратора.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Елкомед“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Елкомед“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Елкомед“ ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Елкомед“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане Приложение № 4 (Формуляр – Искане за упражняване на „правото да бъдеш забравен” – изтриване на всички лични данни) - моля копирайте, попълнете и изпратете на info@dazer.biz или в свободен текст на посочените контакти на Администратора, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Елкомед“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред „Елкомед“ ЕООД.

(4) „Елкомед“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Елкомед“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Елкомед“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Елкомед“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Елкомед“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Елкомед“ ЕООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Елкомед“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Елкомед“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Елкомед“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Елкомед“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Елкомед“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Елкомед“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. „Елкомед“ ЕООД не предава Вашите лични данни на други администратори.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът dazer.biz използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава и др.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Какви мерки за сигурност сме предприели?

dazer.biz използва техническата инфраструктура на надежден доставчик за съхраняване на цялата информация на сайта. Той се грижи за всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на тази инфраструктура, без да си позволява компромиси, въвеждайки най-съвременни системи за сигурност.


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Име на субекта на данните: .....................................................................

E-mail за контакт и обратна връзка: .........................................................

Съгласявам се с Условия за ползване на електронен магазин dazer.biz.

- Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани за целите на функционирането на електронен  магазин alcoholtester.bg, включително за създаване на профил, неговото управление, поръчки на стоки и изпълнение на поръчките.

- Желая да бъда уведомяван/а за провеждане на маркетингови и рекламни активности и съм съгласен/на личните ми данни да бъдат събирани с цел комуникация.

Декларирам, че съм запознат/а  с Политика заличните данни на „ЕЛКОМЕД” ЕООД, публикувана на интернет страницата на dazer.biz.

Декларирам, че имам навършени 18 години, както и че не съм поставен/а под запрещение, при което да имам назначен настойник или попечител.

Декларирам, че  ми е известно, че мога да оттегля изцяло или частично съгласието си за събиране, обработка и съхранение на личните ми данни или за целите за които се извършват същите  по всяко време.  Декларирам, че ми е известно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на действията на „EЛКОМЕД” ЕООД, основани на даденото сега съгласие.

 

Подпис на лицето: .....................................


 

Приложение № 1 (Формуляр за оттегляне на съгласие за целите на обработка)

ДО

„Елкомед” ЕООД

 гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл.  34 вх. В ап. 60

e-mail: info@dazer.biz

Уеб сайт: www.dazer.biz

 

Вашето име: .....................................................................................

E-mail за контакт и обратна връзка: ...................................................

 Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен (подчертайте и опишете нужното)

 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на  всички, предоставени Ви от мен лични данни.

 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен: .......................................................

за следните цели (подчертайте и опишете нужното):

 • Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на  всички, предоставени Ви от мен лични данни  само за следните цели: .................................

 • За всички цели.

Декларирам, че съм запознат/а с условията и евентуални правни и фактически действия на „Елкомед” ЕООД за периода след оттегляне на даденото от мен  съгласие.

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща:  kzld@cpdp.bg.

 

Подпис на лицето: ......................................


 

Приложение № 2 (Формуляр искане за предоставяне на достъп до лични данни)

ДО

„Елкомед” ЕООД

 гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл.  34 вх. В ап. 60

e-mail: info@dazer.biz

Уеб сайт: www.dazer.biz

 

Вашето име: .....................................................................................................

E-mail за контакт и обратна връзка: ...................................................................

Моля да ми бъде предоставена следната допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ми данни, които съм Ви предоставил: ....................................................

Моля копие от обработваните от Вас мои лични данни да ми бъде предоставено  в следвана форма : .................................................................

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща:  kzld@cpdp.bg.

 

Подпис на лицето: ..................................... 


Приложение № 3 (Формуляр искане за коригиране на лични данни)

ДО

„Елкомед” ЕООД

 гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл.  34 вх. В ап. 60

e-mail: info@dazer.biz

Уеб сайт: www.dazer.biz

 

Вашето име: ............................................................................................

E-mail за контакт и обратна връзка: ..........................................................

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Подлежащи на корекция данни: ................................................................

Корекция на данните (нововъведени данни): .............................................

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща:  kzld@cpdp.bg.

 

Подпис на лицето: ........................................


 

Приложение № 4 (Формуляр искане за упражняване на „правото да бъдеш забравен” – изтриване на всички лични данни)

ДО

„Елкомед” ЕООД

 гр. София, п.к.1756

ж.к „Дървеница”, бл.  34 вх. В ап. 60

e-mail: info@dazer.biz

Уеб сайт: www.dazer.biz

 

Вашето име: .....................................................................................

E-mail за контакт и обратна връзка: ...................................................

Моля всички мои лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен,  както и такива, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща:  kzld@cpdp.bg.

 

Подпис на лицето: .......................................