Категории продукти

Какво причиняват заобикалящите ни ЕлектроМагнитни Полета и как да се предпазим от вредното им влияние?

Дата: 2017-01-09

„Честота на Шуман“

 

В началото на 20-ти век в резултат на научни изследвания  се установило, че най-високо разположения слой от атмосфератае с висока електропроводимост, силно йонизиран и зареден положително. Наречен бил Йоносфера. На свой ред повърхността на Земята със солените си води на моретата и океаните също е с голяма електропроводимост, но притежава отрицателен заряд.


Такава система от две концентрични противоположни заредени кълба се нарича сферичен кондензатор. Разликата в потенциалите между сферите на земния кондензатор се оказал огромен – стотици хиляди волта.Тази разлика в потенциалите намалява всеки път, когато някъде на Земята има буря. Получава сe частичен разряд на йоносферата към земята, но земният кондензатор никога не се разрежда напълно. Йоносферата постоянно се дозарежда от слънчевия вятър (космическата радиация). Високоенергийните частици от космоса непрекъснато бомбардират и йонизират молекулите на въздуха в йоносферата.

Двете огромни сфери, поместени една в друга – Земята и обкръжаващата я йоносфера – образуват гигантски сферичен резонатор. Кухината между двете, запълнена със слабопроводяща среда и ограничена от две проводящи повърхности е прекрасен вълновод за предаване на електромагнитни вълни. Главната причина за възбуждането на резонансните честоти са разрядите на атмосферното електричество – мълниите. Едновременно на Земята има между 50 и 100 мълнии във всяка секунда.

Ако възникналата в кухината на резонатора електромагнитна вълна след обиколката на земното кълбо отново съвпадне със собствената си фаза, то тя „влиза в резонанс“ и се образува така наречената стояща вълна. Даже без допълнителна енергия тя може да съществува доста дълго.

 

Ученият, който открил, че гигантския сферичен резонатор Земя – йоносфера има няколко фиксирани резонансни честоти, бил професора от Мюнхенския технически университет Винфрид Отто Шуман. Основната от тези честоти – 7,83Hz – е прието да се нарича „честота на Шуман“, „резонанс на Шуман“ или „вълна на Шуман“. Това било епохално откритие – електромагнигното поле на земята.

 

През 1952 година немският лекар Херберт Кьониг обърнал внимание, че главната резонансна честота на йоносферата 7,83 Hz, попада в диапазона на основните, алфа вълните в човешкия мозък – 7,5–13 Hz. Изяснило се, че всички живи същества на Земята – нейните деца, в процеса на еволюцията са се приспособили към сърцебиенето и дишането на Земята – „честота на Шуман“.

 

Алфа-ритъмът (от 7,5 до 13Hz, амплитуда – до 100µкV) е основният, „здравият“ ритъм на човешкия мозък. Този ритъм задава всички основни жизнени процеси на човешкото тяло, координира висшата мисловна дейност и активизира процесите на оздравяване на организма. При този ритъм се пораждат творческите идеи, озарението, предвиждането. Алфа ритъм има само при човека. В мозъка на животните се регистрират само редки, изолирани и непостоянни елементи на този ритъм. Най-вероятно това е причината животните да имат по-слабо развито съзнание спрямо човека.

 

„Генератори на Шуман“

 

„Честотата на Шуман“ влияе на висшата нервна дейност и интелектуалните способности на човека. Ние хората съществуваме вътре в огромния резонатор Земя – йоносфера, като основните му честоти практически напълно съвпадат с главните честоти на нашия мозък – алфа ритмите. А щом съвпадат – няма как да не резонират с тях, стимулирайки ги, синхронизирайки ги, добавяйки допълнителна енергия. Дори и повече – шумановите вълни са необходимо условие за нашето съществуване. И това е естествено: нашите тела са се формирали на тази планета и затова нейните честоти за нас са родни, те са честотите на които „е настроен“ нашия мозък и нашия организъм.

 

Стимулацията на нашия мозък от основната резонансна честота на Земята – 7,83Hz, ни позволява от активно състояние през деня, хармонично да преминем към сън през нощта. „Честотата на Шуман“ предизвиква вътрешното равновесие, на което се основава почивката и възстановяването през нощта.

 

В началото на усвояването на космоса, учените обърнали внимание на така наречената космическа болест: Първите космонавти и астронавти се връщали на Земята с болки в главата, виене на свят, дезориентация и невъзможност за концентрация. Изучаването на тази болест показало, че всичко това се дължи на липсата по време на полета на „шумановите вълни“. Учените от НАСА и института Планк в Германия, след продължителни експерименти, достигнали до извода, че за синхронизацията на биологическите ритми и за нормалното съществуване на човека, вълните на Шуман са жизнено необходими. На космическите кораби започнали да монтират специални генератори на тези вълни – „Генератори на Шуман“, излъчващи на честота 7,83Hz. В резултат на това на астронавтите била „симулирана“ земна атмосфера и те получили възможност за пълноценен и продължителен сън. А това на свой ред позволило да се поддържа физическото и психическото им здраве в добро състояние месеци наред в космоса.

 

Оказва се, че и други екстрасензорни възможности са свързани с честотите на йоносферата. Известният физик, изследовател на електромагнитните свойства на биообектите и консултант на министерството на отбраната на САЩ д-р Роберт Бекер, в течение на десетилетия е изучавал по целия свят мозъчната дейност на целители, шамани, търсачи на вода, ясновидци. И попаднал на много показателна закономерност: всички тези хора, независимо от религиозните си убеждения и духовни традиции, по време на сеансите демонстрират еднаква структура на мозъчните си вълни - между 7,8 и 8Hz, т.е. – на честотата на Шуман.

 

Как тогава се получавал т.н. лечебен ефект при сеанса? Според Бекер такъв има само тогава, когато мозъкът на лечителя започне да генерира на честотата на Шуман. Изяснило се, че мозъчните вълни на донора и реципиента при сеанс се синхронизират помежду си както по честота, така и по фаза, т.е. получава се резонанс, при който мощността на енергийния обмен се покачва многократно в сравнение с този при нормално общуване. Възниква впечатлението, че по време на лечебен сеанс лечителите са способни да черпят допълнителна енергия отвън. Именно способността и умението да се настрои мозъкът в резонанс с честотите на Шуман отличавала шамана от обикновения човек и му придавала „божествени“ способности...

 

Какъв е изводът от всичко казано по-горе?

 

Човекът е създаден на Земята, той е нейно дете. Неговият мозък е синхронизиран със земята посредством „честотата на Шуман“. Тази честота присъства в „здравия“ ритъм на човешкия мозък и определя основните жизнени функции на човешкия организъм.

 

Тогава, когато човекът се откъсне от Земята, той губи способността си да почива, да релаксира, да възстановява здравето си, да твори, да мисли ... този списък е с отворен край... Животът в силно урбанизирана среда, наситена с всякакви електромагнитни полета – електрозахранващи мрежи, мобилни телекомуникационни мрежи, радарни установки води до „заглушаване“ на полето на нашата майка – Земята. Нашият мозък е подложен на интервенцията на полета и честоти, за които не е подготвен и с които не може да се синхронизира. Животът в силно окабелени, многоетажни сгради от бетон и метал също „екранира“ човека и го откъсва от неговата майка – Земята.

 

В резултат на това започват проблемите – първо се загубва способността за качествен сън и релаксация, оттам настъпва разрив в имунната система и способността на организма да се противопоставя на вирусите и недоброжелателния околен свят. Настъпват болестите... Бихме ли могли да премахнем вредните полета около нас, или да разрушим мегаполисите и да се завърнем „в гората“, където ще усещаме директно електромагнитното поле на Земята и никое друго? 

 

Заобикалящите ни ЕлектроМагнитни Полета не може да бъдат премахнати – това не е по силите на никой от нас в частност. Стремежът, който имаме в този сайт е да Ви предложим технически решения, които да „хармонизират и неутрализират“ вредното влияние на паразитните ЕМ полета. Хармонизиране и неутрализиране означава да бъдат намалени до възможния минимум негативните последици върху здравето на човека.

 

В тази статия ние сме се концентрирали върху електромагнитното поле на Земята и връзката му с човека. Както стана дума по-горе „честотата на Шуман“ освен по естествен път може да се създава и по изкуствен, чрез т.н. „Генератори на Шуман“, които първоначално са създадени за нуждите на космическите програми, но в днешни дни са достъпни и за масово ползване. Ние Ви предлагаме два уреда - „Генератори на Шуман“ - чрез тях Вие ще може да възстановите връзката си с електромагнитното поле на Земята, като го пресъздадете в условията на своя дом или офис.

 

EMF NEUTRALIZER EARTH BEAT® - 7.83Hz Schumann wave Generator - произведен в Чехия

 

Този уред генерира „честотата на Шуман“ в рамките на едно помещение – жилище, концертна зала, звукозаписно студио, офис, кабинет, лекционна зала. EARTH BEAT® „доставя“ в околното пространство „земната“ честота 7,83Hz, която всеки, който е в близост до уреда усеща така, както все едно е сред природата. Човешкият мозък инстинктивно „припознава“ тази честота и се настройва да работи в синхран с нея, като игнорира всички паразитни околни честоти.

Първи това са разбрали аудиоспециалистите, като са поставили „Генератор на Шуман“ в кабинетите по музика и звукозаписните студиа. Резултатът е, че аудиторията „отваря“ сетивата си и възприема музиката по-леко, по-бързо се адаптира към нея. Удоволствието при слушане на музика в присъствието на „Генератор на Шуман“  нараства, защото така съзнанието се отпуска. „Генератор на Шуман“ е част от оборудването на всеки уважаващ себе си аудиоманяк! 

 

EMF NEUTRALIZER HELIOS3® - 7.83Hz Schumann wave Generator - произведен във Великобритания

 

Този уред е предназначен да генерира и разпространява „честотата на Шуман“ в рамките на едно жилище, офис – в рамките на един токов кръг. HELIOS3® се включва директно в контакта на електрическата инсталация. Електроинсталацията е най-добрата среда за разпространение и доставка на електросигнали. Така „честотата на Шуман“ се „доставя“ до всяка точка на жилището/офиса и неутрализира (хармонизира) влиянието на останалите честоти в мрежата върху хората, обитатели на зоната на токовия кръг. Това, което първо съобщават ползвателите е рязко подобряване качеството на съня, нормализиране на имунитета и защитните способности на организма. Целта на HELIOS3® е да доближи в максимална степен жилището/офиса до естествената среда за живот на човека – природата.

 

И двата уреда - EARTH BEAT® и HELIOS3® - са високотехнологични продукти с нищожна електроконсумация, напълно безопасни за използване без ограничение и противопоказания в приложението – така както няма противопоказания човек да живее в своя естествен дом, сред природата! Нашият екип изпробва и двата уреда и с огромно удоволствие ги предлага и на Вас – нашите клиенти. Всеки член на нашия екип притежава по един и от двата уреда, използваме ги  непрекъснато и в домовете и в офиса си и се чувстваме чудесно! Ще се радваме да бъдем полезни и на Вас.

 

ЕЛКОМЕД